CV

 

Gennem årene har jeg blandt mange ting beskæftiget mig med:

Software udvikling:
• Sikkerhedskritisk software
• Tids og pladskritisk software
• Hardwarenær software
• Kommunikations protokoller
• Software med beregningstunge algoritmer
• Distribuerede systemer med hurtig og sikker kommunikation
• Indførsel af adaptiv og forudseende regulering
• Udvikling af grafiske brugerflader til avanceret laboratorieudstyr

System og software design:
• Systemarkitekt
• Bruger interface
• Nye apparatfamilier
• Detaljeret software-design.
• Test design.

Software værktøjer:
• Udvikle værktøjer til at designe og implementere bruger interface.
• Generalisering af software platform ved hjælp af bruger interface biblioteker
• Udvikling af oversættelses værktøj til multi sprogede systemer

Produktudvikling:
• Undersøgelse af nye koncepter og metoder
• Samarbejde med eksterne designfirmaer
• Afprøvning af nye bruger interface løsninger i fokusgrupper i Danmark og udland
• Udarbejde produkt katelog til nye produkter som både er me too produkter og ud af boksen
• Sikre patentdækning og konkurrenters dæknings område

Software samarbejde:
• Samarbejde med marketing og salgs afdelingerne
• Koordinere udvikling med DSP, SQ team og hardware udviklere
• Udvikling under SCRUM
• Sikre produktions- og testfaciliteter i softwaren

Test:
• Test af nyudviklet udstyr hos udvalgte kunder
• Udvikling af automatisk software test
• Afklaring af krav i forhold til test
• Test af samlet system
• Fejlfinding i multiprocessor-systemer

Kreativ coaching af grupper:
• Afklare kundens behov og mål, vælge metoder og udarbejde tidsplan
• Afholdelse af workshops, 2 til 50 deltagere
• Opsamling og rapportering af resultat
• Teambuilding, energize og icebreake af store og små grupper
• Hjælpe andre med at planlægge workshops
• Holde kurser i metoder

Daglig ledelse:
• Ansvarlig for software-gruppens tidsplaner
• Håndtering af international udviklings gruppe
• Daglig opfølgning og ugentlig afrapportering af planer
• Deltagelse i ansættelsesinterviews med nye medarbejdere og konsulenter
• Koordinere software udviklingsflow til device familie hos underleverandør

Projekt ledelse:
• Ansvar for samlet software inc bruger interface løsninger
• Primus motor på modulært multiprocessor-målesystem
• Samarbejde med kunder om fastsættelse af krav til det samlede system
• Sikre klare afleveringskriterier med kunden
• Aflevere testet og fejlfrit system til tiden

Administration:
• Indføre ISO9001

Koordinering:
• Samarbejde med software, hardware, DSP og test grupper
• Udvikling af kundetilpasset software moduler hos underleverandører
• Bindeled til eksterne samarbejdspartnere

Ansættelsessteder:
2011 – 2015 Sennheiser Communications A/S, udviklingsafdelingen
2001 – 2011 Novo Nordisk A/S, Device udviklingsafdelingen
2000 – 2001 Cisco CPS, udviklingsafdelingen
1995 – 2000 Struers A/S, udviklingsafdelingen
1986 – 1995 GN Elmi senere GN Nettest, udviklingsafdelingen

Uddannelse:
2003 – 2004 Kreativ facilitator                                                    Novo Nordisk og KreaConsult
1983 – 1986 Svagstrømsingeniør                                               Sønderborg teknikum
1983 – 1986 Ledelsesorienterede merkonommoduler          Sønderborg handelsskole
1982 – 1983 Adgangskursus                                                       Sønderborg teknikum
1977 – 1980 Elektronikmekaniker                                              Lab. geofysik, Århus universitet.
1966 – 1976 Folkeskolen (Real)                                                   Rismølleskolen, Randers

Ledelse (perioden 1988 – 2010):
Grundlæggende ledelse                                                               Store Nord kursus.
Videregående ledelse                                                                   Store Nord kursus.
Project Management Foundation                                               Novo Nordisk kursus.
Effektiv mødeledelse                                                                    Store Nord kursus.
Coaching Novo                                                                               Nordisk kursus.
Præsentation og Argumentation                                                Novo Nordisk kursus
Forhandlingsteknik                                                                       Novo Nordisk kursus.

Kreativ coach (perioden 2001 – 2004):
KreaLeder for kreative procesforløb, Krea2, Viden baseret Kreativitet, Six Thinking Hats Triz, GamePlan, TechOptimizer, Da Vinci – tegnekursus

Diverse:
Patentkursus 1 & 2                                                                         Novo Nordisk internt.
Neurale netværk                                                                             NeuroTec kursus

Sprog:
Dansk og engelsk i skrift og tale.
Norsk, svensk og tysk på forståelsesniveau.