Projekter

Her er et udpluk af de projekter jeg har arbejdet på:

Kunde: En veletableret startup i Københavns området
Opgave: Udførte meget hardware-nær softwareudvikling, med fokus på lavt strømforbrug og nøjagtig timing, for at udnytte softwarens fulde potentiale og sikre optimal præstation. Integration af forskellige produkter og vedligeholdelse af en ensartet kodebase på tværs af varierende projekter. Strategisk optimering og raffinering for at møde udviklende krav og lette vedligeholdelse. Leverede færdige softwareløsninger til flere unikke prototyper og overførte effektivt kodebasen til en ny kollega ved projektafslutning.
Teknologi/værktøjer: PIC16 med MPLAB, git, C programmering, multi UART-kommunikation, softwarekomponenttestning, systemsoftwaretestning, indlejret softwaretestning, anmeldelser.
Rolle: Senior Embedded SW Engineer

Kunde: En større producent af medicinsk udstyr på Vestfyn
Opgave: Udførte præcis interfacing inden for et større medicinsk apparat, som etablerede en afgørende forbindelse mellem det omfattende system og en BLE-driver, med målet om pålidelig trådløs forbindelse med minimal latenstid. Fokuseret på at skabe en sømløs og pålidelig integration, sikrede uafbrudt og hurtig dataoverførsel mellem forskellige komponenter af det medicinske apparat. Udførte grundige test og raffinering af hvert interfacepunkt, sikrede at hvert segment fungerede med optimal effektivitet og pålidelighed, opfyldte de strenge krav til medicinsk udstyr.
Teknologi/værktøjer: MIMXRT1176, ESP32 med VSCode, git, C programmering, cmake, ninja, GCC, SPI, I2C, Multitrådet programmering, softwarekomponenttestning, systemsoftwaretestning, indlejret softwaretestning, anmeldelser.
Rolle: Senior Embedded SW Engineer

Kunde: En mindre producent af medicinsk udstyr i Midtsjælland
Opgave
: Udviklede og finjusterede applikationssoftware, filsystem og omfattende fejlhåndteringsmoduler til et kompakt medicinsk apparat, fokuserede på operationel excellence og pålidelighed. Etablerede robuste BLE og 4G modemforbindelser, sikrede glat og pålidelig kommunikation mellem apparater. Udførte rigorøse modul- og systemtest af softwaren, finjusterede intrikate parametre for at sikre præcis og pålidelig funktionalitet af hver software- og hardwarekomponent.
Teknologi/værktøjer: BT840, nRF52840 med Segger IDE., C, Doxygen, git, GCC, SPI, I2C, Multitrådet programmering, softwarekomponenttestning, systemsoftwaretestning, indlejret softwaretestning, anmeldelser.
Rolle: Senior Embedded SW Engineer

Kunde: En større producent af medicinsk udstyr på Vestfyn
Opgave
: I et storskala målesystem udførte jeg integrationen af både serielle og parallelle MIPI-kameraer, med målet om at fange højhastighedsbilleder. Denne kritiske forbedring gjorde det muligt øjeblikkeligt at videresende billeder gennem systemet, essentielt for realtidsapplikationer. Rollen krævede arkitektonisk planlægning, implementering, dokumentation og rigorøs testning af dette undersystem. Samarbejdede tæt med kameraleverandører for at løse tekniske problemer og optimere systemets ydeevne. Justering af forskellige parametre var afgørende for at opnå høj billedfangsthastighed og sikre problemfri systemfunktionalitet.
Teknologi/værktøjer: MIMXRT1176, AR0234CS med VSCode, git, C programmering, cmake, ninja, GCC, SPI, I2C, Multitrådet programmering, softwarekomponenttestning, systemsoftwaretestning, indlejret softwaretestning, anmeldelser.
Rolle: Senior Arkitekt & Embedded SW Engineer

Kunde: En større leverandør af industriel udstyr i Sydvestfyn
Opgave
: Ledende i udviklingen af en servo-styret ventil, udviklede den fra koncept over avancerede prototyper til slutprodukt. Udviklede, testede og optimerede et motorventilstyringssystem, sikrede deres sømløse integration og funktionalitet inden for det bredere system. Udførte præcise test og efterfølgende modifikationer af elektronik, hævede produktets pålidelighed og ydeevne. Bidrog til elektronisk design, samling og testning, garanterede højeste kvalitet og ydeevne. Udviklede sofistikeret interfacingkapacitet ved hjælp af RS485 og BLE for at forbedre produktets alsidighed og tilslutning.
Teknologi/værktøjer: STM32 med STM32CubeIDE, C programmering, Subversion, GCC, SPI, I2C, Multitrådet programmering, softwarekomponenttestning, systemsoftwaretestning, indlejret softwaretestning, anmeldelser.
Rolle: Senior Embedded SW Engineer

Kunde: En startup med rødder i Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Opgave
: Ledende i udviklingen og raffinering af luft test apparat, udviklede den fra koncept til avancerede prototyper. Udviklede, testede og optimerede flere drivere til indlejrede enheder, sikrede deres sømløse integration og funktionalitet inden for det bredere system. Implementerede og raffinerede lukkede kredsløbskontroller for at sikre præcis og pålidelig drift af alle komponenter. Bidrog til elektronisk design, samling og testning, garanterede højeste kvalitet og ydeevne for hver prototype udviklet. Byggede og testede flere avancerede prototyper, sikrede at hver enhed mødte strenge kvalitets- og ydeevnekrav inden den endelige overdragelse til et overordnet system.
Teknologi/værktøjer: STM32 med STM32CubeIDE, C programmering, Subversion, GCC, SPI, I2C, Multitrådet programmering, softwarekomponenttestning, systemsoftwaretestning, indlejret softwaretestning, anmeldelser.
Rolle: Senior Arkitekt & Embedded SW Engineer

Kunde: En større producent af ventilations systemer/udsugning i Østfyn
Opgave
: Udførte migrering af firmware fra en ældre hardwareplatform til en ny. Udviklede flere enhedsdrivere og balancerede timing for at sikre, at den ønskede output overholdt den eksisterende protokol. Udførte både modul- og systemtest af softwaren og den færdige enhed. Justerede parametre efter behov og leverede den afsluttede opgave til kunden.
Teknologi/værktøjer: STM32 med STM32CubeIDE, C, Doxygen, Subversion, GCC, SPI, I2C, Multitrådet programmering, softwarekomponenttestning, systemsoftwaretestning, indlejret softwaretestning, anmeldelser.
Rolle: Senior Arkitekt & Embedded SW Engineer

Kunde: En mindre producent af medicinsk udstyr i Midtsjælland
Opgave
: Overtog og afsluttede med succes udviklingen af et medicinsk apparat, transformerende det fra dets foreløbige stadier til et færdigt, optimeret og kompatibelt produkt. Udviklede og raffinerede flere enhedsdrivere og etablerede stabil BLE-forbindelse til en hovedenhed, sikrede glat interaktion mellem komponenter. Udviklede og implementerede strategiske optimeringer for elektronik og strømforbrug, sikrede en minimumsbatterilevetid på fem år. Udførte omhyggelige modul- og systemtest af softwaren, justerede intrikate parametre og sikrede præcis og pålidelig funktionalitet af hver elektronisk komponent.
Teknologi/værktøjer: nRF52840 med Segger IDE., C, Doxygen, git, GCC, SPI, I2C, Multitrådet programmering, softwarekomponenttestning, systemsoftwaretestning, indlejret softwaretestning, anmeldelser.
Rolle: Lead Developer og Finisher for Medicinsk Apparatudvikling

Kunde: En større producent af medicinsk udstyr i Midtsjælland
Opgave
: Opdatering af Risk Management-evaluering og dokumentation til den nyeste standard. Dette indebærer en grundig vurdering af hvert dokument mod risk management-matricen, identifikation af afvigelser, vurdering af risikoniveau og afgørelse af behovet for modifikationer for at overholde de nye standarder.
Rolle: Risk Management Consultant

Kunde: En producent inden for metallografisk industri, beliggende i Midtsjælland
Opgave
: Gennemførte en omfattende konceptudforskning, fastlagde præcise produktkrav og ledede udviklingen og testningen af adskillige maskiner til brug inden for metallografisk industri. Dette involverede anvendelse af forskellige PLC’er, displays, flere stepper motorer og omfattende måleværktøjer for kraft, tryk, temperatur, hastighed og volumen, sammen med integration af frekvensomformere, pumper og betydelige AC-motorer, alle opererende inden for et vådt miljø. Bestræbelserne var rettet mod at opnå en sømløs og robust sammensmeltning af komponenter for at sikre optimal funktionalitet og pålidelighed under indviklede operationelle forhold. Arbejdet omfattede udviklingen af software, elektronik, mekatronik, mekanik og metoder til at optimere og forbedre systemets ydeevne og pålidelighed.
Teknologi/værktøjer: Unitronic PLC, Fatek PLC, EXOR display, blandt forskellige andre komponenter.
Rolle: Lead Developer og Finisher for Medicinsk Apparat udvikling